EM COMPANY

Verzuimmanagement nieuwe stijl

 

Grip op Verzuim, Re-integratie en Schadelast

 Grip op Verzuim, Re-integratie en Schadelast 

 

Verzuimmanagement nieuwe stijl zoals wij het noemen, komt voort uit het feit dat traditionele arbodienstverleners en/of casemanagement bureaus vaak te kort schieten waardoor ondernemers verkeerd worden geïnformeerd/ geadviseerd, onnodig opscheept met loonsancties of andere financiële schades.

Het op orde houden van de wet verbeterde poortwachter is in deze tijd van verandering niet meer afdoende. Re-integratie en financiële risico’s houden niet op na 104 weken verzuim. Bij dienstverlening via traditionele arbodienstverleners en/of casemanagement bureaus houdt de begeleiding op na 104 weken verzuim.

Wist u, dat u 12 jaar lang de financiële risico's draagt als iemand instroomt in de WIA, zelfs als hij ziek bij u uit dienst is gegaan. Wij ondersteunen/begeleiden u hierin om deze financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wij komen u graag uitleggen wat de valkuilen zijn.

Onze verzuimprofessional is op de hoogte van de laatste sociale wetgeving, aanpak in verzuimregie en schadelastbeheersing.

Wij stimuleren het eigen regie model in verzuim. Zelf doen wat je zelf kunt, ondersteunt door de verzuimprofessional van EM Company.  Uit onze eigen ervaringen resulteert dit in minder verzuim, minder instroom in de WIA en minder financiële schade voor werkgever en werknemer.

Wij zijn u professionele servicegerichte partner gericht op snelheid, duurzaamheid en een verantwoorde reductie van verzuim die stuurt op het welzijn, welbevinden en motivatie van uw medewerkers. 

 

                                 Hard on the matter soft on the person

EM Company
info@emcompany.nl