EM COMPANY

 

                Outplacement / 2e Spoor re-integratie

 

 

 

Als door ziekte, onvrede of economische tegenwind de arbeidsrelatie in de knel komt te staan, dan is EM Company - NextJob de beste schakel naar nieuw werk. Vanuit een eerlijke kijk op zijn/haar mogelijkheden maken wij de weg vrij van werk naar werk.

EM Company  - NextJob verzorgt outplacementtrajecten voor laag opgeleiden tot en met hoog opgeleiden. Bij EM Company - NextJob word je gecoacht door specialisten met jarenlange werkervaring. Hun expertise, kennis en uitgebreide netwerk geven je een flinke voorsprong op de arbeidsmarkt.

 

Outplacement

 

ZO SNEL MOGELIJK NAAR EEN PASSENDE BAAN

Heb je nog een arbeidsovereenkomst maar heeft je werkgever je aangeboden dat je je op hun kosten mag oriënteren op een andere baan? Kies dan een outplacementtraject dat is toegesneden op jouw specifieke situatie. EM Company - Next Job levert loopbaanadvies op maat.

De lengte van een outplacementtraject is per persoon verschillend. Voor de één volstaat een aantal intensieve trainingen binnen een kort tijdsbestek, de ander heeft behoefte aan een uitgebreider traject.

 

Groeps-Outplacement

Bent u als werkgever genoodzaakt meerdere werknemers te ontslaan? Groepsoutplacement van EM Company - Next Job is een professionele en betrouwbare oplossing. U als werkgever voldoet zo aan de zorgplicht ten opzichte van uw (ex)werknemers en de onrust binnen uw organisatie wordt beperkt.

Aanvullingen op de WW uitkering kunnen daarmee vervallen, hetgeen u als werkgever aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.

DOELGERICHT

EM Company - Next Job heeft ervaring met outplacementtrajecten voor grotere groepen medewerkers. Dat maakt ons een gedegen sparringpartner voor werkgevers die gedwongen zijn medewerkers te laten vertrekken. Ons outplacementprogramma is pragmatisch en doelgericht, met ruime aandacht voor de individuele werknemer en zijn of haar situatie. 

 

2e Spoor re-integratie

 

Wanneer uw werknemer onverhoopt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt door psychische of lichamelijke klachten, is dit een lastige situatie voor zowel hem als voor u. De werknemer wil graag weer aan de slag, maar door de beperkingen kan hij helaas zijn functie niet meer uitoefenen. U ziet hem het liefst ook weer op zijn eigen werkplek, maar dit is niet meer mogelijk. Allereerst is het aan u om voor de werknemer nieuw passend werk te vinden binnen uw bedrijf, ook wel 1e spoor genoemd.

Wanneer een 1e spoor traject  geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, is inzet van een 2espoor traject gewenst om zo een loonsanctie van het UWV te vermijden.

 

·         Outplacement

·         Groeps-Outplacement

·         2e Spoor re-integratie

·         Doelgericht

·         Plan van aanpak

·         Maatwerk

·         Heldere Tarieven

EM Company
info@emcompany.nl