EM COMPANY

 Medische expertise

 

 

De gecertificeerde medisch specialist (bedrijfsarts / verzekeringsarts) van EM Company is gespecialiseerd in het objectiveren van ziekte en arbeidsongeschiktheid (onafhankelijk en transparant). 

Daarmee bieden wij duidelijkheid over de medische beperkingen en belastbaarheid voor arbeid.

 

Medische expertise wordt ingezet bij:

·         Medisch oordeel van ziekteverzuim

·         Onduidelijke diagnose/prognose

·         Stagnatie van herstel

·         Vertraging van re-integratie

·         Twijfel over benutbare mogelijkheden

·         Bezwaarzaak tegen het UWV

·         Bij behoefte aan een second opinion 

 

De bedrijfsarts en bescherming van uw privacy

DE ROL VAN DE BEDRIJFSARTS

Bedrijfsartsen zijn medisch specialisten in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Dit specialisme richt zich op beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot werk. Alleen in dit specialisme geregistreerde artsen mogen zich bedrijfsarts noemen. De bedrijfsartsen van EM Company zijn allen als zodanig gecertificeerd en in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) ingeschreven. U kunt dat zelf in het BIG-register checken (www.bigregister.nl)

EM Company
info@emcompany.nl