EM COMPANY

 HR ondersteuning

Voor een afdeling Human Resources (HR) is het erg moeilijk om op de hoogte te blijven door de snelle veranderingen en ontwikkelingen. Door nieuwe wet- en regelgeving komen er bovendien meer verantwoordelijkheden bij de werkgever liggen. Het bedrijfsleven gaat dan ook vaker over tot uitbesteding van HR activiteiten, want specialisten kunnen de benodigde vakkennis direct aanreiken. Extern HRM wordt vooral gezien als adviserend, service verlenend en coachend.

EM Company kan tijdelijke HR capaciteit leveren, zowel op strategisch als op operationeel niveau. Voor projectmatige activiteiten (E-HRM: opzetten en implementeren automatisering van HR processen), vervangingsvraagstukken en outsourcing van HR activiteiten.

Naast advisering per uur, dagdeel of op projectmatige basis, biedt Prudent-HR ook HR ondersteuning aan op basis van een abonnement.

HR ondersteuning op basis van een abonnement is vooral aan te bevelen voor bedrijven die geen eigen HRM afdeling (P&O) hebben. Hierbij gaan we uit van een vooraf overeengekomen aantal advies uren per maand. Binnen dit abonnement kunnen we alle reguliere HR werkzaamheden uitvoeren bij u op locatie. Met een abonnement zijn onze klanten verzekerd van zowel praktische als strategische HR ondersteuning met een vaste regelmaat, tegen vooraf inzichtelijke kosten.

Centraal hierbij staat natuurlijk de vraag welke taken u wenst uit te besteden. Wij zoeken daar een persoon met passende ervaring bij.

 

  *Klik hieronder op Verder voor informatie MKB HRM Module.

Verder
EM Company
info@emcompany.nl