EM COMPANY

MKB HR-Module

 

In het kort medewerkers 

Medewerkers vormen het belangrijkste kapital van een onderneming

De laatste tijd zie en hoor je alleen maar berichten dat organisaties gaan snijden in de personeelskosten.

Veel ondernemers weten wel wat werknemers kosten, maar hebben geen benul van wat ze waard zijn. Ook dit jaar is ongeveer 40% van de werkgevers van plan om te gaan snijden in de personeelskosten. Het hardnekkige geloof is dat personeel een kostenpost is.

 

EM Company is er stellig van overtuigd dat wanneer je gaat denken vanuit een ander perspectief (zorg, welbevinden en groei) dat personeel een bron van opbrengst is. Samen met EM Company zal u onderneming meer succes, omzet, winst en loyale klanten opleveren.

                                                                                           

DE MKB HR-MODULE

Ontzorging ondersteuning

Door steeds meer regels worden personeelszaken steeds ingewikkelder en veeleisender waardoor de risico’s voor de ondernemer alleen maar toenemen. EM Company  heeft in deze de juiste kennis en ervaringen om wet en regelgeving op een positieve manier  toe te passen.

EM Company zorgt ervoor dat u en uw werknemers zich kunnen richten op hun eigen kerntaken en personeelszaken daarbij geen vertragende of belastende factor worden. EM Company vormt een P&O of ondersteunende rol binnen P&O en neemt u daarmee veel zorg uit handen. Door een proactieve werkwijze verliest u geen onnodige en kostbare tijd en kunt u snel de juiste vervolgacties nemen.

 

Onze denkwijze

Proactief (om risico te vermijden), Meedenkend (om beste resultaat te behalen), Vooruitstrevend en klantgericht.

 

Onze Dienstverlening in vogelvlucht

 

·         Inventarisatie en inrichten van de benodigde P&O basis van u bedrijf (op bedrijf)

·         Persoonlijk contact voor u en uw medewerker

·         Gebruik van de EM Company servicedesk

·         Aantal bedrijfsbezoeken

·         Verzuim en re-integratie check

·         Check van de RIE

·         Informatie over de wettelijke verplichtingen als werkgever

·         Opstellen benodigde documentatie voor de nieuwe medewerker

·         Ondersteuning en bijhouden van het personeelsdossier

·         10x per jaar digitale nieuwsbrief

·         Bijwonen themabijeenkomsten

·         10% kosten op deelname workshops en adviesdiensten EM Company

·         Tussentijdse informatie per email in geval van belangrijke wetswijzigingen.

·         Jaarlijks evaluatie dienstverlening

 

 

Bij EM Company bent u verzekerd van actuele en correcte informatie die u zelf niet hoeft uit te zoeken, maar toegespitst op uw bedrijf krijgt doorgestuurd en uitgelegd. Als klant kunt u relevante informatie opvragen over alle wet- en regelgeving op het gebied van personeelszaken. Denk hierbij aan de Flexwet, interpretatie van de CAO, ontslagrecht, maar ook onderwerpen als verlofregelingen of de Wet Verbetering Poortwachter.

Tevens kunt u ook bij EM Company ook terecht voor werving en selectie, interim management HR of P&O, HR consultancy , assessment coaching & training, strategie en beleid, functioneringsgesprekken & persoonlijk ontwikkelingsplan of het inrichten van een salaris huis. De tarieven voor strategische en beleidsmatige trajecten, invulling van interim-management posities, job-coaching en ondersteuning bij of uitvoering van trainingen zijn afhankelijk van de duur, de zwaarte van de opdracht en de ervaring van consultant die wordt ingezet. Onze tariefstelling wordt op verzoek toegestuurd.

 

HR Module MKB 2015 FLYER
Download

 

 Klik hieronder Verder voor informatie reorganisatie.

TerugVerder
EM Company
info@emcompany.nl