EM COMPANY

Hoe staat het met uw complexe verzuimdossiers?

 

Wij spreken van ‘complex’ verzuim, omdat er dikwijls sprake is van een combinatie van klachten, of zelfs meerdere lagen daarvan. De oorzaak is vaak onduidelijk. Ook kan er sprake zijn van een stagnerende re-integratie of een door het UWV toegekende sanctie.  Wij geven hernieuwd richting aan de re-integratie door gemiste kansen in kaart te brengen, onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen en een beeld te schetsen van de gevolgen van een alternatief re-integratie proces. Deze vorm van analyseren biedt u tevens duidelijkheid of er wordt voldaan aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

U kunt buiten u bestaande arbodienst, casemanagement bureau en of bedrijfsarts, onafhankelijk EM Company inzetten om zo meer duidelijkheid en grip op u dossier te krijgen.

Onderstaand een ”Top vijf” van meest voorkomende inefficiënties in het verzuimmanagement die onze adviseurs in de praktijk tegenkomen.

1.    Werkgever en/of HR hebben te weinig tijd, routine voor complexe verzuimdossiers.

2.    Werkgever en/of HR zijn niet up-to-date in wet en regelgeving.

3.    De verzuimdossiers zijn niet poortwachterproof of moeten achteraf worden gerepareerd.

4.    Wordt er voldoende gebruikgemaakt van vangnet ziektewet regeling / co-financiering van het

       poortwachter proces.

5.    Onwetendheid dat de werkgever 12 jaar financieel verantwoordelijk is voor een zieke werknemer.

        (Kosten bij een modaal inkomen over 12 jaar gezien ruim €200.000,00)

 

 

EM Company
info@emcompany.nl